Още един експериментален звукозапис на книга

Излишно е да се подчертава, че записът е изцяло любителски. Тук-там четящият се е позабърквал малко – но само мъничко. За разлика от първия път обаче страничните шумове са по-малко...

Аркадий и Борис Стругацки


Това е още един експериментален звукозапис на аудио книга. За разлика от първия (а именно този на И няколко червени рози на Джефри Дивър), настоящият (звукозаписът на първия том от поредицата Камерер на братя Стругацки Обитаемият остров) е направен напълно съзнателно и целенасочено (просто защото книгата е интересна).

Излишно е да се подчертава, че записът е изцяло любителски. Тук-там четящият се е позабърквал малко – но само мъничко. За разлика от първия път обаче страничните шумове са по-малко. Пък и се надяваме, че с всеки следващ звукозапис все повече ще се усъвършенствуваме...

Освен всичко останало, споменатата книга е голямо предизвикателство за четящия я и поради обстоятелството, че героите в нея често биват обхващани от силно вълнение, предаването на което е съвсем не маловажна част от удоволствието както от прочитането, така и от слушането на текста...

Тук само анонсираме, че следващите два тома от поредицата също ще бъдат прочетени, ала – поради неотложни ангажименти на четящия от малко по-различен порядък – от октомври нататък. Освен това, последният възнамерява да превърне звукозаписа на книги в едно от постоянните си занимания. Ето защо приканва всеки, който желае, да пише на една от двете налични в сайта електронни пощи с предложения за заглавия на книги, които да бъдат записани. Единственото условие е последните да присъстват в глобалната мрежа в текстов вариант.

Стига вече приказки обаче. Нека се потопим в странния – и затова интересен – свят, в който ни потапят Аркадий и Борис Стругацки.

Четецът


Аркадий и Борис Стругацки
Обитаемият остров

Изтегли книгата (на раздели от по около 30 минути) в един от торент сайтовете (регистрацията е задължителна, по принцип).

Спущено на 3 август 2014.


Назад към анонса на предидующия звукозапис

Напред към анонса на следующия звукозапис

Напред към четвъртия звукозапис

Напред към петия звукозапис

Напред към шестия звукозапис

Назад към целокупното Художество барабар с всичко в него

Към началната страница на сайта